Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Xem xét tang lương


 

Tôi rất vui khi được làm việc cho Tên công ty trong 2 năm vừa qua với tư cách là một Vị trí tận tâm trong công việc. Trong thời gian ở đây, tôi đã học được rất nhiều điều về việc trở thành một nhân viên chất lượng.

Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc của mình.

Tôi đã cố gắng hoàn thành tất cả các công việc được giao trong thời hạn và thái độ của chúng tôi trong việc đối xử với đồng nghiệp và cấp trên rất tuyệt vời.

Tôi thích làm việc ở đây và đánh giá cao những thách thức mà các vị trí của chúng tôi mang lại cho tôi.

Mặc dù tôi rất biết ơn vì những cơ hội nghề nghiệp mà công ty mang lại cho tôi, nhưng tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng mức lương hiện tại của tôi không đáp ứng được kỳ vọng của tôi.

Như bạn đã biết, mức lương của tôi không thay đổi kể từ ngày 18 tháng 2 năm 2019.

Vì vậy, mục đích của bức thư này là yêu cầu một cuộc họp tăng lương.

Tại cuộc họp này, tôi rất vui nếu chúng ta có thể xem xét mức độ hiệu suất của tôi và thảo luận về vấn đề tiền lương.

Tôi thực sự tin tưởng rằng đóng góp của tôi sẽ giúp tăng lương vì mức lương phải phù hợp với mức trung bình của ngành, năng lực và hiệu quả công việc hiện tại của tôi.

 

Mẫu thư xem xét tăng lương bằng tiếng anh