img

Phá hoại tài sản của doanh nghiệp xảy ra cũng hơn 4 tháng rồi Phá hoại 1 cách hung hăng và xem thường pháp luật dưới sự chứng kiến của nhiều người dân Vậy mà hơn 4 tháng nay không biết vì lý do gì mà vẫn chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết cho doanh nghiệp để họ có thể yên tâm tập trung vao việc kinh doanh mà ko lo lắng về tài sản của họ sẽ bị phá hoại và tiếp tục bị đe doạ phá hoại