Download miễn phí giấy uỷ quyền tham gia tố tụng mẫu mới nhất 2019, chủ thể của quan hệ dân sự có thể ủy quyền cho đại diện theo ủy quyền.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

giay uy quyen tham gia to tung

Mẫu uỷ quyền cho đại diện tham gia tố tụng  

 

Đại diện ủy quyền trong Luật tố tụng dân sự

Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Quốc hội kỳ họp khóa XI thông qua 15/6/2004 và đã bổ sung và hoàn thiện thêm về chế định người đại diện của đương sự, đặc biệt liên quan đến các quy định về người đại diện theo ủy quyền. bộ luật quy định về ủy quyền và việc chấm dứt đại diện theo ủy quyền, những vướng mắc nảy sinh từ việc hiểu và áp dụng các quy định của BLTTDS về vấn đề này trong thực tiễn thụ lý và giải quyết các tranh chấp dân sự cách thức uỷ quyền tố tụng.

Theo pháp luật tố tụng dân sự (từ Điều 73 đến Điều 78 Bộ luật tố tụng dân sự) phân chia người đại diện ra làm 2 loại là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. người đại diện theo uỷ quyền thông thường sẽ là các công ty Luật hoặc Luật Sư.

Nên hiểu rằng việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự nói chung và người đại diện theo ủy quyền nói riêng trong tố tụng dân sự có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết các vụ án dân sự, đặc biệt trong trường hợp đương sự không tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

Một số mẫu giấy uỷ quyền tham khảo

Trên đây tổng hợp các loại mẫu giấy uỷ quyền thông dụng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra quý vị có thể xem làm tham khảo và làm một mẫu giấy uỷ quyền khác trong trường hợp gần giống với các trường hợp sử dụng giấy uỷ quyền trên.