Sổ tay nhân sự hay sổ tay nhân viên có thể giống như một loại hình mà chỉ có các tập đoàn lớn mới cần phải quan tâm và có giá trị trong điều hành

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Để tìm hiểu chính xác một quyển sổ tay nhân viên là gì, tại sao doanh nghiệp nhỏ của bạn lại cần nó, và những gì cần ghi trong đó. Chúng ta cũng sẽ xem một số mẫu và ví dụ hữu ích để giúp bạn bắt đầu viết sổ tay nhân viên cho doanh nghiệp nhỏ của riêng bạn. Mời các bạn tham khảo mẫu sổ tay nhân sự dưới đây.

sổ tay nhân sự, sổ tay nhân viên

Phần mục lục trong sổ tay nhân sự, sổ tay nhân viên

Sổ tay nhân sự?

Còn gọi là sổ tay nhân viên, đôi khi được gọi là sổ tay hướng dẫn nhân viên hoặc sổ tay hướng dẫn về các chính sách và thủ tục, là một tài liệu cho nói cho các nhân viên biết những gì được mong đợi khi họ làm việc cho bạn.

Mặc dù nó thường đề cập đến các chi tiết thực tế như thời gian nghỉ phép, các lợi ích, các thủ tục theo qui định,..., nó cũng có thể là một nơi tuyệt vời để giới thiệu các nhân viên của bạn với công ty theo những cách khác. Bạn có thể giải thích giá trị của công ty bạn và loại hình của nơi làm việc mà bạn có trong đó. Bạn có thể cho các nhân viên biết họ có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc hoặc các vấn đề.