Phiếu danh mục hồ sơ tuyển dụng dành cho các công ty có nhiều ứng viên nộp hồ sơ, và tránh nhầm lẫn khi ứng viên nộp đơn ứng tuyển, thát lạc hồ sơ.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Phiếu danh mục hồ sơ của nhà tuyển dụng, liệt các các hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp của ứng viên khi đi xin việc, phụ lục hồ sơ. mà các ứng viên đã gửi cho nhà tuyển dụng

phieu danh muc ho so tuyen dung

Phiếu danh mục là bản tóm lược những thông tin mà ứng viên đã cung cấp.

Phiếu danh mục hồ sơ giúp cho các công ty dễ quản lý và chọn lọc nhân sự phù hợp với công ty mình, cũng như là một bản tóm tắt của hàng loạt hồ sơ mà ứng viên đã nộp, để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn suôn sẻ.