Phiếu đăng ký làm thêm ngoài giờ dành cho các doanh nghiệp năng động, bạn đang cần sự tự giác trong công việc của nhân viên, phiếu đăng ký làm thêm file chuẩn.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu phiếu đăng ký tăng ca, đăng ký xin làm ngoài giờ...Ví dụ như xin đăng lý làm thêm ngoài giờ, làm thêm ngày lễ để tăng thêm thu nhập

phieu dang ky lam them ngoai gio

Mẫu phiếu đăng ký làm thêm ngoài giờ thông dụng nhất hiện nay.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú ý việc làm thêm giờ được quy định trong hợp đồng lao động, nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép, để tránh vi phạm luật lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động; được sự đồng ý của người lao động; số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm.