Mẫu phiếu thu, phiếu thu tiền mặt, được ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC, ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC, Mẫu phiếu thu thông dụng nhất.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Ở bài viết này xin chia sẻ đến các bạn mẫu phiếu thu, và phiếu chi mới nhất theo mẫu số 02-TT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

mau phieu thu

Mẫu phiếu thu phổ biến nhất hiện nay.  https://tailieumau.com/FileDocument/510/510_mau-phieu-thu-docx51023734.docx

Phiếu thu được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ nhập quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu thu là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ bằng tiền mặt.

Xem Thêm: