Mẫu Phiếu Chi Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, Mẫu Phiếu Chi Phổ Biến Nhất Dành Cho Doanh Nghiệp.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu  chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ bằng tiền mặt.

mau phieu chi

Ở bài viết này xin chia sẻ đến các bạn mẫu phiếu thu, và phiếu chi mới nhất theo mẫu số 02-TT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

Xem Thêm: