Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng, thường được sử dụng trong kinh doanh, hợp đồng kinh tế thực sự cần thiết nhằm đảm bảo hợp tác giữa 2 bên.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý HĐ. Mẫu hợp đồng tham khảo chuẩn nhất khi 02 bên ký hợp đồng kinh tế, và nghiệm thu sau khi kết thúc hợp đồng

hop dong kinh te

Mẫu hợp đồng kinh tế phổ biến nhất hiện nay

Nếu như khi tiến hành hợp tác kinh doanh, trao đổi hay mua bán chúng ta cần phải ký kết hợp đồng với các điều khoản rõ ràng thì sau hết hạn hợp đồng, bắt buộc chúng ta phải tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng để đôi bên không còn ràng buộc với nhau. Lúc này, cần phải có một biên bản thanh lý hợp đồng ghi rõ lại diễn biến quá trình thanh lý để làm căn cứ pháp lý về sau. Mặc dù loại biên bản này không có hiệu lực pháp lý nhưng nó được xem như một thủ tục bắt buộc khi chúng ta chấm dứt một hợp đồng.

Nhằm giúp quý bạn đọc biết cách lập một biên bản thanh lý hợp đồng đúng quy cách, phù hợp từng trường hợp và tính chất công việc, tailieumau.com đã cập nhật và chọn lọc nhiều mẫu biên bản hay, có nội dung lẫn hình thức đúng chuẩn để gửi đến cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể tìm thấy mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ hay biên bản thanh lý hợp đồng mua bán.