Mẫu hợp đồng khoán việc là hợp đồng mà người được nhận giao công việc phải bỏ một phần vật chất + sức lao động của mình để nhận được phần tiền công.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hợp đồng khoán việc là mẫu văn bản được doanh nghiệp ký kết với người lao động theo sự thỏa thuận của hai bên

hop dong khoan viec

Mẫu hợp đồng khoán việc thông dụng nhất hiện nay.

hợp đồng giao khoán (khoán việc) là hợp đồng mà người được nhận giao khoán phải bỏ toàn bộ hoặc một phần vật chất + sức lao động của mình để nhận được phần tiền công giao khoán. Theo quy định của Bộ luật lao động thì DN phải đóng BHXH, BHYT cho người có Hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên.

Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải có giao kết bằng Hợp đồng lao động với người lao động. Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

Do đó, phải căn cứ vào bản chất CV của người lao động để biết được là phải ký Hợp đồng lao động hay chỉ cần ký hợp đồng giao khoán như đã nói ở trên.

Trường hợp bản chất công việc của người lao động phải ký hợp đồng lao động mà lại ký hợp đồng giao khoán sẽ là sai quy định. Lưu ý: ký hợp đồng khoán viêc phải khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân tại nguồn.