Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán, dành cho cá nhân hay tổ chức muốn huỷ bỏ việc mua bán hàng hoá, tài sản với đối tác, có công chứng xác nhận.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán là là mẫu hợp đồng được lập ra khi để hủy bỏ hợp đồng mua bán đã được lập trước đó giữa 2 cá nhân hoặc 2 tổ chức. Trong nhiều trường hợp, khi chưa hết hợp đồng mua bán, các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp tác hoặc những vấn đề có trong hợp đồng mua bán đã giải quyết xong, hai bên có thể sử dụng mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán nhằm tránh những rủi ro về mặt pháp lý khi muốn kết thúc hợp đồng. Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán cũng cần phải ghi rõ lý do hủy bỏ hợp đồng, phương án bồi thường thiệt hại (nếu có), tài sản giao lại,..

hop dong huy mua ban

Mẫu hợp đồng huỷ hợp đồng mua bán đã lập trước, mẫu thông dụng hiện nay.

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán được thực hiện khi cả hai bên thống nhất là sẽ hủy bỏ hợp đồng mua bán trước đó, vì vậy, toàn bộ thông tin và xác nhận của hai bên tham gia hợp đồng mua bán sẽ được đưa vào hợp đồng. Sau khi mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán có xác nhận của hai bên, toàn bộ những nội dung có trong hợp đồng chính thức có hiệu lực thi hành, vì vậy, trước khi ký kết, các bạn cần đọc kỹ lại toàn bộ những nội dung có trong hợp đồng nhằm tránh trường hợp sai sót, không đảm bảo được lợi ích cho mình.

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán cũng cần phải có xác nhận của công chứng viên. Cụ thể, công chứng viên sẽ là người làm chứng, là người xác nhận việc hủy bỏ hợp đồng có sự thống nhất tuyệt đối của hai bên tham gia hợp đồng, giúp hợp đồng mang tính chất pháp luật chặt chẽ, nhất quán hơn. Hi vọng, với những thông tin đã được cung cấp về mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán, các bạn đã có thể soạn thảo được nội dung hợp đồng phù hợp, giúp chấm dứt toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ trước đó hai bên đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng mua bán.