Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mẫu chuẩn dành cho doanh nghiệp đang phát triển và có nhu cầu tuyển mộ nhiều nhân viên cộng tác viên CTV.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng là cộng tác viên nói chung, thay đổi linh hoạt phù hợp với điều kiện, trường hợp cụ thể.

hop dong tuyen cong tac vien kinh doanh

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh thông dụng hiện nay.

Bộ luật lao động năm 2012 quy định: "Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: (a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. (b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. (c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng" (khoản 1 Điều 22).

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng áp dụng: "1- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: (a) Người làm việc theo hợp đồng lao độngkhông xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên..." (điểm a khoản 1 Điều 2).

Anh (chị) cho biết, công ty không ký hợp đồng lao động mà ký hợp đồng cộng tác viên. Về nguyên tắc, đây là dạng hợp đồng dân sự mà không phải hợp đồng lao động. Do đó pháp luật lao động không điều chỉnh về loại hợp đồng này. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì: chỉ những trường hợp người làm việc theo hợp đồng lao động mà có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì phải đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp anh (chị) hỏi, các cộng tác viên không phải là người lao động (không ký hợp đồng lao động), nên không phải tham gia bảo hiểm xã hội.

Về việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Vì hợp đồng cộng tác viên không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này các cộng tác viên không được tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định: "Các tổ chức, cá nhân trả tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".