Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) file Word Chuẩn. Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng được cục thuế ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, đây là mẫu hóa đơn được sử dụng cho các đơn vị bán hàng gửi cho người mua hàng.

mau don gia tri gia tang vat

Mẫu đơn giá trị gia tăng VAT mẫu chuẩn được cục thuế ban hành mới nhất

VAT là từ viết tắt của Value Added Tax, nghĩa là Thuế giá trị gia tăng. Nó là một dạng của thuế bán hàng. VAT là một loại thuế gián thu, được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp. Do VAT có mục đích là một khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu (theo định nghĩa này thì người tiêu dùng ở nước ngoài) thường không phải chịu thuế VAT hoặc cách khác, VAT đối với người xuất khẩu được hoàn lại. 

Xem Thêm: