Mẫu giấy khai sinh bản sao mẫu chuẩn theo Thông Tứ TT số: 08.a/2010/TT-BTP của bộ tư pháp, Mẫu bản sao được dùng trong nhiều trường hợp trong đời sống.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu giấy khai sinh bản sao chuẩn theo quy định của phòng tư pháp. Tải miễn phí tại www.tailieumau.com, Giấy khai sinh bản sao là biểu mẫu giấy khai sinh được sao y từ giấy khai sinh bản chính và có dấu đỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý của giấy khai sinh.

giay khai sinh abn sao bo tu phap

Mẫu giấy khai sainh bản sao  theo Thông Tứ TT số: 08.a/2010/TT-BTP của bộ tư pháp

Giấy khai sinh được xem là giấy tờ tùy thân đầu tiên và bắt buộc cần có của mọi công dân Việt Nam. Tuy nhiên giấy khai sinh bản chính thường được sử dụng để lưu trữ thì giấy khai sinh bản sao sẽ được nộp theo các giấy tờ cần thiết trong rất nhiều trường hợp như khi đi học, khi làm thủ tục thi bằng lái xe, trong hồ sơ xin việc... Chính vì thế các bạn cần chuẩn bị giấy khai sinh bản sao để sử dụng ngay khi cần thiết.

Các nội dung được trình bày trong giấy khai sinh bản sao không khác gì so với giấy khai sinh bản chính. Bao gồm các thông tin cá nhân của người được khai sinh như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch. Tiếp đó là các thông tin cá nhân của cha mẹ người được khai sinh, thông tin về người đi khai sinh, quan hệ với người được khai sinh.

Ngoài giấy khai sinh bản sao có dấu đỏ xin tại UBND xã thì các bạn có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao có công chứng đều được. Giấy khai sinh là một loại giấy tờ tùy thân rất quan trọng vì thế nếu không may bị mất giấy khai sinh thì các bạn cần đến cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp lại ngay theo quy định.

Tờ khai đăng ký khai sinh là biểu mẫu đăng ký khai sinh cho bé mà các bạn có thể tham khảo và lưu lại sử dụng ngay khi cần đến. Việc điền tờ khai đăng ký khai sinh có thể do cha mẹ bé hoặc do người thân trong gia đình đến UBND xã phường nơi cư trú để thực hiện đăng ký theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.