Mẫu giấy khai sinh bản chính. Giấy khai sinh là biểu mẫu giấy khai sinh. từ giấy khai sinh bản chính và có dấu đỏ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu giấy khai sinh bản chính, được sử dụng khi đăng ký giấy khai sinh cho con. Mẫu giấy khai sinh chuẩn theo quy định của nhà nước ( mẫu có màu).

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ và các bước thực hiện để xin lại giấy khai sinh bản chính trong trường hợp chẳng may bị mất. Cá nhân người yêu cầu cấp giấy khai sinh phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như tờ khai, các hồ sơ hộ tịch đi kèm... và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh.

mau giay khai sinh ban chinh

Mẫu giấy khai sinh bản chính được dùng hiện nay

Theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch  thì bản chính của Giấy khai sinh sẽ được cấp lại trong các trường hợp "bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được". Cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh là Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh.

Theo 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 cũng quy định việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Hồ sơ đăng ký lại việc khai sinh gồm bản Tờ khai theo mẫu quy định cùng toàn bộ bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ có chứa thông tin liên quan đến nội dung khai sinh.

Khi làm thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính, người yêu cầu cần tuân thủ các quy định về thời gian làm việc và tiếp nhận hồ sơ của nơi giải quyết, bởi các giấy tờ hộ tịch còn chứa các thông tin liên quan đến nhiều giấy tờ khác nữa, cho nên khi làm tờ khai hay điền các thông tin vào giấy tờ được yêu cầu, các bạn cần khai tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối từng thông tin để tránh việc làm đi làm lại mất thời gian.

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính sẽ phức tạp hơn so với thủ tục cấp giấy khai sinh bản sao, vì vậy, bạn cần nắm rõ được các thủ tục cần thiết để có thể có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh được những thiếu sót không đáng. Bên cạnh những lưu ý về Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính, bạn sẽ còn được cung cấp một tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh đầy đủ, chi tiết để bạn có thể hoàn thành những nội dung thông tin trong đó và gửi trực tiếp lên các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khai sinh bản chính cho bạn.

Nếu như giấy khai sinh bản gốc của bạn đã quá cũ, nhàu nát hoặc mong muốn thay đổi một số thông tin trong đó, bạn sẽ cần phải làm Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính để được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khai sinh bản chính lại cho bạn. Bạn có thể đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh để xin cấp lại, làm lại giấy khai sinh. Người có yêu cầu cấp lại giấy khai sinh bản chính sẽ phải hoàn thành tất cả các Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính để được bên chính quyền xem xét nguyên nhân, tính xác thực của thông tin, sau đó sẽ tiến hành cấp giấy khai sinh lại cho người làm đơn.