Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác dành cho cán bộ, viên chức nhà nước, muốn thuyên chuyển sang đơn vị hoặc chỗ mới để thuận tiện hơn với người chuyển.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác cho viên chức, công chức. Mẫu đơn tham khảo để gửi lên lãnh đạo khi thuyên chuyển công tác từ đơn vị này qua đơn vị khác

don xin thuyen chuyen cong tac

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác dành cho cán bộ công viên chức nhà nước.

Mẫu đơn xin chuyển công tác là đơn dành cho cán bộ, công viên chức gửi lên cấp trên với yêu cầu được chuyển công tác đến đơn vị khác.