Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Thông Tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng, mẫu đơn chuẩn file word hỗ trợ dành cho kế toán doanh nghiệp

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn dùng để đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng, đây là biểu mẫu quan trọng đối với ngành thuế, kế toán

don de nghi mua hoa don

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn do bộ tài chính cung cấp

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem Thêm: