Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần là loại đơn khá phổ biến, mẫu đơn từ hành chính văn phòng, được dùng trong trường hợp đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Khi chấm dứt hợp đồng lao động sau hàng năm làm việc, vấn đề mà mọi người lao động quan tâm là mình có được lãnh tiền bảo hiểm trợ cấp một lần không, nếu được thì phải làm như thế nào. Ngoài ra còn một số vấn đề quan tâm về điều kiện, mức hưởng, thủ tục để nhận tiền bảo hiểm một lần

don de nghi huong tro cap bao hiem xa hoi 1 lan

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội một lần file word chuẩn mới nhất

Mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm một lần. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, số sổ bảo hiểm, nội dung đề nghị.