Đơn Đề Nghị Cấp/Đổi/Cấp Lại Chứng Minh Nhân Dân Mẫu CMND01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 của bộ công an.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi lại CMND, được sử dụng khi mất CMND, làm CMND mới, điền phiếu này để gửi lên cơ quan có thẩm quyền

don de nghi cap doi chung minh nhan dan cmnd

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp/Đổi/Cấp Lại Chứng Minh Nhân Dân CMND01 mẫu chuẩn bộ công an

Ghi chú: - ([1]): Ghi chữ in hoa đủ dấu

- ([2]): Ghi số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

- ([3]): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).

- ([4]): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.

- ([5]): Trưởng Công an xã, phường, thị trấn xác nhận đối với trường hợp cấp lại CMND. Xác nhận có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận.

- CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân.

- ([6]) Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng PC64.