Mẫu biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. Văn bản pháp luật dành cho công dân bị người thi hành công vụ gây thiệt hại

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP dùng trong công tác bồi thường nhà nước.

bien ban phuc hoi danh du

Mẫu biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Hướng dẫn sử dụng Mẫu 18/BTNN:

(1) Ghi tên cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

(2) Ghi nhận ý kiến của người bị thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đồng ý với toàn bộ nội dung Thông báo.

- Không đồng ý với nội dung trong Thông báo. Trường hợp này cần ghi cụ thể ý kiến về sự thay đổi đối với từng nội dung trong Thông báo.

- Đề nghị chưa thực hiện phục hồi danh dự.

- Từ chối quyền được phục hồi danh dự.