Mẫu bảng kê hàng hoá mua vào có hoá đơn bán hàng các Công Ty có thể kê khai khấu trừ thuế hàng tháng bao gồm các thông tin liên quan đến hàng hóa.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng là mẫu bảng kê khai, liệt kê hàng hóa về việc hàng hóa mua vào của các công ty, doanh nghiệp có hóa đơn bán hàng, mẫu được dùng cho các cơ sở doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế hàng tháng. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin hàng hóa, mã số thuế, thuế GTGT được khấu trừ...

bang ke khai hang hoa mua vao co hoa don ban hang

Mẫu bảng kê hàng hoá mua vào có hoá đơn bán hàng mẫu chuẩn được các doang nghiệp sử dụng

Toàn bộ hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào có hóa đơn kèm theo sẽ được thống kê chi tiết trong bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng giúp kê khai chi tiết số chứng từ, tên người bán, mã số thuế, giá mua hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ,... Thông qua bảng đã thống kê, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tính được tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, số tiền thuế GTGT tính sau khi được khấu trừ.

Sau khi thực hiện bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng, các doanh nghiệp có thể quản lý được dễ dàng số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã mua vào, kê khai khấu trừ thuế hàng hóa. Mẫu sẽ giúp bạn có thể kê khai nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hàng hóa, mã số thuế, thuế GTGT được khấu trừ,... Đây là căn cứ không những giúp các doanh nghiệp có thể minh bạch hơn với các cơ quan thuế mà còn giúp tính toán, quản lý xuất nhập kho một cách khoa học.

Ngoài ra mẫu bảng chấm công làm thêm giờ cũng là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay để thực hiện việc chấm công làm thêm giờ cho nhân viên chính xác và khách quan nhất, các bạn có thể lưu lại ngay mẫu bảng chấm công làm thêm giờ về sử dụng nhằm tiết kiệm được thời gian soạn thảo.

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng là mẫu đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay, giúp các doanh nghiệp có thể quản lý được hàng hóa đã nhập kho có chứng từ, hóa đơn rõ ràng. Kê khai hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng là trách nhiệm, nghĩa vụ mà các doanh nghiệp buộc phải làm để thực hiện các nghĩa vụ dân sự đối với các cơ quan thuế.

Bên cạnh đó đối với các đơn vị thi công xây dựng thì mẫu bảng tiến độ thi công công trình được sử dụng thường xuyên để theo dõi tiến độ thi công một cách sát sao và chặt chẽ nhất, mẫu bảng tiến độ thi công công trình cũng là cơ sở để phục vụ việc báo cáo với cấp trên khi được yêu cầu và thanh toán các hạng mục thi công đã hoàn thành.