Download mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới file word mới nhất 2019 vào đảng với sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu lời tuyên thệ đảng viên mới mẫu 01

loi tuyen the dang vien moi mau 1

Download lời tuyên thệ mẫu 1  

 

Mẫu lời tuyên thệ đảng viên mới mẫu 02

loi tuyen the dang vien moi mau 2

Download lời tuyên thệ mẫu 1  

 

Mẫu lời tuyên thệ đảng viên mới mẫu 03

loi tuyen the dang vien moi mau 3

Download lời tuyên thệ mẫu 1  

 

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI VÀO ĐẢNG

Kính thưa:

  • Đồng chí: ……………, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Bí thư Đảng uỷ khối Dân Đảng.
  • Đồng chí: ……………, Huyện uỷ viên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.
  • Đồng Chí: …………… - Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc; - Các đồng chí đảng viên trong chi bộ Mặt trận Tổ quốc.

Sau thời gian tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, giúp đỡ của các đồng chí trong chi bộ, trực tiếp là đồng chí……………. Với quá trình phấn đấu của ban thân, Hôm nay tôi được đứng trong hàng ngũ của đảng, đó là vinh dự lớn đối với bản thân tôi. Có được niềm vinh dự đó, Tôi xin chân thành cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đứng trước cờ Đảng, quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi xin thề:

1/ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Xin Thề!

2/ Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Xin Thề!

3/ Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xin Thề!

4/ Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề !  Xin thề ! Xin thề !

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong chi bộ ./.