img

I. Fibonacci Retracment Ở trên mạng internet hay ở các kênh youtube bọn tây lông và các thầy bà ở việt nam cứ nói là kéo đỉnh vs đáy= > cái này ko sai nhưng ko đủ thậm chí có thằng còn xúi kéo càng nhiều đỉnh càng nhiều đáy khi nào các vùng fibo chạm nhau nhiều đó là ngưỡng cản mạnh là 1 tư duy sai lầm đầu tiên để nói tới, các fibpnacci retracment bản chất nó chỉ là đường kháng cự và hỗ trợ - chỉ khác là các vùng khác cự hỗ trợ này được phân chia theo tỷ lệ fibonacci

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản