img

Khi mày được sinh ra để tàn phá nhưng mày lại thích làm tổ lái :D

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản
Khi mày được sinh ra để tàn phá nhưng mày lại thích làm tổ lái :D