img

Khi cài đặt VMWare Workstation lên máy tính và khởi chạy máy ảo thì bạn bắt gặp lỗi “VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible”. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi này thành công 100% Nguyên nhân Nguyên nhân gây ra vấn đề này chính là việc bật nguồn máy …

Khi cài đặt VMWare Workstation lên máy tính và khởi chạy máy ảo thì bạn bắt gặp lỗi “VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible”. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi này thành công 100%

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra vấn đề này chính là việc bật nguồn máy ảo trong VMware Workstation 12.5 hoặc phiên bản cũ hơn trên máy chủ Windows 10 không thành công với BSOD khi mà cấu hình Credential Guard/Device Guard được bật

Giải pháp

Chúng ta sẽ tìm cách tắt Credential Guard/Device Guard  đi

Hướng dẫn sửa lỗi chi tiết

1. Trong hộp tìm kiếm của Window gõ “gpedit

sửa lỗi "VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible"

sau đó chọn Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Device Guard -> Nhấp đúp chuôt lên Turn on Virtualization Based Security -> chọn Disable

sửa lỗi VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible thành công 3

sửa lỗi VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible thành công 4

2. Mở Registry Editor bằng gách gõ regedit trong hộp tìm kiếm của Window sau đó chọn HKEY_LOCAL_MACHINE->System->CurrentControlSet->Control->DeviceGuard. Click chuột phải chọn Add rồi chọn DWORD value (32bit) đặt tên là EnableVirtualizationBasedSecurity và đặt giá trị là 0 để tắt nó đi

sửa lỗi VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible thành công 5

Kế tiếp đi đến HKEY_LOCAL_MACHINE->System->CurrentControlSet->Control->LSA. Click chuột phải chọn Add -> DWORD (32bit) Value  đặt tên là LsaCfgFlags và đặt giá trị là 0 để tắt nó đi.

sửa lỗi VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible

3. Mở CMD với quyền là administrator và gõ đoạn command sau rồi enter:


Sau đó gõ lần lượt các đoạn lệnh sau rồi enter


Bây giờ, khởi động lại máy là bạn đã có thể khởi chạy máy ảo VMWare vô tư nhé!

sửa lỗi VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible thành công

Chúc các bạn thành công