img

Có nhiều bạn vẫn chưa biết cách bật quảng cáo trình duyệt Brave, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bật quảng cáo Brave để bạn kiếm tiền từ nó.

Có nhiều bạn vẫn chưa biết cách bật quảng cáo trình duyệt Brave, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bật quảng cáo Brave để bạn kiếm tiền từ nó.

Hướng dẫn Bật quảng cáo trình duyệt Brave

Kích hoạt bật quảng cáo trên Brave để có thể nhận hiển thị quảng cáo trên trình duyệt và nhận tiền thường Brave ( không cần phải đóng góp hoặc tip các trang web để xem quảng cáo):

  1. Mở trình duyệt Brave, nhấp vào Menu chính (icon biểu tượng 3 gạch) ->Brave Rewards
  2. Quảng cáo sẽ được bật theo mặc định khi Brave Awards được bật lần đầu tiên. Bạn có thể bật hoặc tắt quảng cáo bất cứ lúc nào trong trang Rewards Settings
  • Bạn cũng có thể nhập brave://rewards vào thanh địa chỉ để điều hướng trực tiếp đến Brave Rewards Settings

Khi được bật, quảng cáo sẽ xuất hiện dưới dạng thông báo đẩy ở góc phải dưới trên hệ điều hành máy tính của bạn:

Minh họa một thông báo đẩy trên hệ điệu hành IOS
Minh họa một thông báo đẩy trên hệ điệu hành IOS
Minh họa một thông báo đẩy trên hệ điều hành window
Minh họa một thông báo đẩy trên hệ điều hành window

Nhấp vào thông báo này sẽ mở một tab mới trong Brave với trang đích quảng cáo được liên kết. Lưu ý rằng cài đặt thông báo cụ thể của hệ điều hành của bạn có thể ảnh hưởng hoặc ngăn quảng cáo trình duyệt Brave hiển thị.Bạn có thể xem hướng dẫn khắc phục sự cố toàn diện của Brave để xác định cấu hình đúng thông báo hệ điều hành để hiển thị quảng cáo trình duyệt Brave.

Quản lý số lượng quảng cáo hiển thị của Brave

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt quảng cáo và xem thông tin trong mục Ads:

hướng dẫn bật quảng cáo Brave

  • Sử dụng nút chuyển đổi ở trên cùng để Bật/Tắt quảng cáo
  • Nhấp vào cài đặt icon để điều chỉnh số lượng lượng quảng cáo tối đa bạn có thể hiện thị mỗi giờ khi bạn sử dụng Brave:
    Tùy chỉnh số lượng quảng cáo tối đa hiển thị trên Brave
    Tùy chỉnh số lượng quảng cáo tối đa hiển thị trên Brave

Nếu bạn muốn chọn tham gia quảng cáo trình duyệt Brave nhưng không quan tâm đến việc tham gia phần còn lại của Brave Rewards, chỉ cần bật quảng cáo, trong khi vô hiệu hóa tùy chọn Auto-Contribute trong Rewards Settings.