Hợp đồng thi công xây dựng nhà trọn gói file word mới nhất 2019, dành cho các nhà thầu chuẩn bị làm hợp đồng xây dựng nhà trọn gói hoàn thiện.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Hợp đồng thi công xây dựng nhà trọn gói

Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói với pháp lý đầy đủ được nghiên cứu trong các trường hợp nhận thầu thi công xây dựng nhà ở hoàn thiện và những việc sẽ phát sinh trong quá trình thi công, hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên nhận thầu và bên giao thầu, tailieumau.com mời các bạn tham khảo

hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng xây dựng trang 1

mẫu hợp đồng xây dựng thi công nhà trọn gói

Mẫu hợp đồng xây dựng thi công nhà trọn gói trang 2

mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng xây dựng trang 3

Điều khoản chung trong hợp đồng xây dựng nhà trọn gói

  • Bản vẽ thiết kế thi công chi tiết, dự toán xây dựng, bảng chủng loại vật tư và bảng tính diện tích căn nhà ở riêng lẻ, thấp tầng trên căn nhà số ........................,  là bộ phận không tách rời của Phụ lục hợp đồng này.
  • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật Bên A đã chấp thuận là một thành phần của Phụ lục hợp đồng này.
  • Bảng chủng loại vật tư và bảng diện tích .............. trên mỗi sàn, Bên A đã chấp thuận là một thành phần của Phụ lục hợp đồng này.
  • Bất cứ vấn đề phát sinh nào mà chưa được nêu lên trong Phụ lục hợp đồng này phải được các bên thống nhất bằng văn bản. 

- Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
- Hai bên tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký vào Hợp đồng này. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Bên B giữ 01 (một) bản, Bên A giữ 01 (một) bản.

Một số mẫu hợp đồng xây dựng khác

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng về xây dựng thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình làm hợp đồng với chủ đầu tư công trình. tailieumau.com gửi đến quý độc giả tham khảo thêm và sử dụng.

Hợp đồng là quan trọng trong xây dựng vì liên quan đến số tiền lớn, và đòi hỏi người soạn hợp đồng luôn có các điều khoản hợp lý để tránh sự tranh chấp cũng như những rắc rối thường mắc phải, các mẫu hợp đồng trên chúng tôi đã chọn lọc thông qua ý kiến của các luật sư nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.