Mẫu hợp đồng mua bán máy móc trang thiết bị mới nhất, download hợp đồng mua bán máy móc mẫu dùng chung trong nhiều trường hợp, pháp lý đầy đủ.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Trong doanh nghiệp thì hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đang phát triển phải liên tục mua sắm máy móc, trang thiết bị với giá trị cao. Một hợp đồng mua bán các trang thiết bị máy móc chuẩn với đối tác là việc cần thiết để tránh phải các rủi ro, sau đây tailieumau.com gửi đến quý vị 2 mẫu hợp đồng về giao dịch mua bán máy móc.

Hợp đồng mua bán máy móc trang thiết bị

Hợp đồng mua bán máy móc trang thiết bị mẫu 1   

 

Hợp đồng mua bán thiết bị máy móc

Hợp đồng mua bán máy móc trang thiết bị mẫu 1   

Những cam kết quan trọng trong hợp đồng mua bán trang thiết bị

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên A cam kết :
a) Những thông tin về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam kết :
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
e) Nếu ngay sau khi ký hợp đồng này mà Bên mua không thanh toán số tiền theo Mục 3.1- Khoản 3 - Điều 2 của Hợp đồng này hoặc không có văn bản nêu rõ lý do thời hạn nộp chậm, Bên bán không có văn bản xác nhận thì coi như bên mua không mua tài sản và chịu phạt hợp đồng theo Điều 6 nêu trên.