Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp mẫu mới nhất 2019 dùng trong việc chuyển nhượng mua bán cổ phần công ty, pháp lý đầy đủ hợp pháp.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp - tailieumau.com xin giới thiệu mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với các thành viên gióp vốn của loại hình công ty TNHH, công ty Cổ phần. Các thành viên trong công ty có thể chuyển nhượng vốn góp trong nội bộ công ty hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho các thành viên bên ngoài công ty:

Xem thêm: Giấy chứng nhận phần vốn góp

Đa phần hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp sử dụng để chuyển tên pháp nhân của công ty.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.