Download giấy uỷ quyền nhận thay bằng tốt nghiệp, dành trong các trường hợp các bạn sinh viên mới tốt nghiệp nhưng không thể đến nhận bằng.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Giấy ủy quyền nhận thay bằng tốt nghiệp là mẫu giấy ủy quyền cho một người khác nhận thay bằng tốt nghiệp tại các trường học như trường trung học, trường cao đẳng và đại học vì một số lý do khách quan hay chủ quan mà người nhận không thể đến trực tiếp nhận bằng, làm thủ tục hồ sơ để người khác nhận giúp, tailieumau.com gửi đến độc giả mẫu bằng thông dụng nhất 2019.

Giấy uỷ quyền nhận thay bằng tốt nghiệp

Giấy uỷ quyền nhận thay bằng tốt nghiệp  

Hướng dẫn cách làm giấy uỷ quyền nhận thay bằng tốt nghiệp

Người đến làm thủ tục nhận thay bằng tốt nghiệp cho bạn, con em mình ghi rõ ràng và đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh, nơi cấp chứng minh và ngày tháng năm cấp chứng minh của người nhận ủy quyền.

Trước khi gửi thì người ủy quyền và người nhận ủy quyền kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan địa phương xin xác nhận rồi gửi lên Nhà trường xét duyệt để được nhận bằng tốt nghiệp.

Một số mẫu giấy uỷ quyền tham khảo

Trên đây tổng hợp các loại mẫu giấy uỷ quyền thông dụng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra quý vị có thể xem làm tham khảo và làm một mẫu giấy uỷ quyền khác trong trường hợp gần giống với các trường hợp sử dụng giấy uỷ quyền trên.