Download giấy chứng nhận phần vốn góp dùng để chứng nhận, xác nhận số tiền, tài sản mà các thành viên đã đóng góp vào Công Ty.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Giấy chứng nhận phần vốn góp là gì?

Giấy chứng nhận phần vốn góp là loại giấy tờ ghi nhận việc đóng góp vốn của thành viên đó trong công ty. Tại thời điểm thành viên trong công ty góp đủ phần vốn góp mà mình cam kết góp, công ty sẽ phải cấp cho thành viên trong công ty giấy chứng nhận phần vốn góp để xác định tỷ lệ vốn.

Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp mẫu 1  

 

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp giữa các thành viên

Mẫu giấy chứng nhận vốn góp mẫu 2   

 

Giấy chứng nhận góp vốn là mẫu giấy tờ quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp cũng như việc xác nhận tỷ lệ vốn góp chủ sở hữu cho các thành viên