Download mẫu Giấy cho vay tiền giữa 2 cá nhân, ngắn gọn mới nhất, hướng dẫn cách viết giấy cho vay tiền phù hợp với pháp luật Việt Nam

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Giấy vay tiền giữa hai cá nhân là mẫu giấy được lập ra khi có sự thoả thuận vay tiền giữa người vay và người cho vay. Mẫu giấy vay tiền viết tay hay đánh máy đều nêu rõ thông tin của bên cho vay và bên vay, tài sản vay và lãi suất cho vay, thời gian cũng như cách thức thanh toán.

giay cho vay tien

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy cho vay tiền

mau giay cho vay tien giua 2 ca nhan

Mẫu giấy cho vay tiền giữa hai cá nhân  

- Xem thêm: Mẫu hợp đồng vay tiền

Một số thoả thuận hoặc cam kết giữa 2 bên: cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay tiền.