Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ phép nghỉ một ngày bằng tiếng anh "Subject: Personal Leave Application for a Day". Xin nghỉ phép do bận việc đột xuất.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bỗng nhiên hôm nay phát sinh việc bận đột xuất cho ngày mai, có thể là chăm sóc người thân, đưa con đi khai trường, họp nhóm bất thường... và bạn phải nghỉ một ngày để thu xếp công việc. Dưới đây là một mẫu đơn xin nghỉ một ngày tiếng anh mà tailieumau.com gửi đến độc giả.

don xin nghi phep 1 ngay tieng anh

Mẫu đơn xin phép nghỉ 1 ngày  

 

XEM THÊM:

Nội dung chính trong mẫu thư xin nghỉ phép một ngày

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I am writing this letter to inform you that I need to take a day of absence on the {date} of this month. I will be accompanying my mother for an appointment with her doctor. I will be back in the office the next day in the morning without fail.

You can contact me at my number in case of questions or clarifications. I have emailed you a copy of the work plan for the day I plan to take leave. I am sure the team will handle everything perfectly during my absence.

I apologise for any inconvenience caused due to my absence and hope that you will understand my situation.

Sincerely,