Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp, Lãi suất ngân hàng là gì? Mẫu đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp 2021? Hướng dẫn viết đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp? Mục đích của đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp?

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Sau khi ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng các cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong hợp đồng. Tuy nhiên vì lý do covid mà cá nhân, doanh nghiệp không thể trả nợ gốc với lãi suất đã định trước của Ngân hàng và muốn giảm lãi suất. Vậy đơn xin giảm lãi suất ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp là gì? Khi viết đơn xin giảm lãi suất ngân hàng thì cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì? Để được Ngân hàng giảm lãi suất thì cá nhân, doanh nghiệp phải viết đơn để được xem xét.

1. Mục đích của đơn xin giảm lãi suất ngân hàng

Đơn xin được giảm lãi suất ngân hàng là mẫu đơn thường được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được giảm về lãi suất ngân hàng với những lý do nào đó. Đồng thơi cũng là căn cứ để Ngân hàng xem xét việc giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp.

 

2. Lãi suất ngân hàng là gì?

Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi. Và trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.

Lãi suất ngân hàng là tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kì hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng lượng tiền ấy trong khoảng thời gian do ngân hàng quy định hoặc thỏa thuận phù hợp với hệ thống ngân hàng và với những khách hàng trao đổi nghiệp vụ với ngân hàng.

 

Theo Điều 95, Luật Các tổ chức tín dụng quy định về Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất

 

1. Trong trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

“2. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.

3. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.”

Như vậy thì thì Ngân hàng có quyền giảm lãi suất đối với cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hợp đồng tín dụng trước đó.

4. Trong trường hợp khách hàng vay hoặc người bảo đảm không trả được nợ do bị phá sản, việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng là gì?

Đơn xin giảm lãi suất ngân hàng đối với cá nhân, doanh nghiệp là mẫu đơn do cá nhân, tổ chức lập ra để gửi đến ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng trước đó.