Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

1. Định nghĩa đơn xin giảm học phí?

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mẫu đơn xin giảm học phí này sẽ giúp giảm bớt khó khăn cũng như tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được học tập trong điều kiện tốt nhất, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

 

2. Các đối tượng được miễn, giảm học phí

Để được miễn, giảm học phí thì phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP nêu trên:

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo;

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển;

- Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh...

- Được giảm 70% học phí: Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số…

- Được giảm 50% học phí: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo…

3. Hồ sơ chuẩn bị để đề nghị miễn, giảm học phí

Để được miễn, giảm học phí, người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công, giấy xác nhận khuyết tật, giấy chứng minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo …

Trong vòng 45 ngày kể từu ngày khai giảng năm học, cha mẹ hoặc người giám hộ… phải nộp các giấy tờ nêu trên cho cơ sở giáo dục.

4. Mẫu đơn xin miễn giảm học phí số 1

đơn xin giảm học phí