img

(NLĐO) - Đến sáng nay, TP HCM có tổng cộng 323 điểm phong tỏa liên quan dịch bệnh Covid-19

 

Sáng 10-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cập nhật các điểm phong tỏa trên địa bàn TP. Hiện nay, TP HCM có tổng cộng 323 điểm phong tỏa. 

HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong tỏa trên địa bàn TP HCM.

 

Danh sánh 323 điểm phong tỏa:

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 1.

pt1

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 2.

pt2

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 3.

pt3

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 4.

pt4

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 5.

pt5

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 6.

pt6

 

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 7.

pt7

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 8.

pt8

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 9.

pt9

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 10.

pt10

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 11.

pt11

Covid-19: Những điểm phong tỏa mới nhất ở TP HCM - Ảnh 12.

323 điểm phong tỏa tại TP HCM

 

Nguồn: nld