img

Lấy kinh cũng ko khó lắm nhỉ :)) :))

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản
Lấy kinh cũng ko khó lắm nhỉ :)) :))