Biên bản làm việc của tổ chức hoặc phòng tiếp dân,doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với một bên nào đó, xác thực của buổi làm việc.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi họp, tiếp nhận ý kiến, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. 

biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc mới nhất 2019

Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi gặp mặt tiếp nhận ý kiến, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký lưu trữ của cuộc họp mặt đó. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình.