Trước khi bạn nghỉ nơi mình đang làm việc bạn cần phải làm biên bản bàn giao công việc hiện tại cho Công Ty, Doanh Nghiệp, để quản lý nắm tình hình

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bạn cần mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuẩn bị nghỉ việc tại Công Ty cũ? Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được người quản lý thuyên chuyển công tác đến tiếp nhận vị trí công việc mới tại nơi khác, bạn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản công việc hiện tại của bạn

Xem thêm một số mẫu tài liệu bàn giao khi nghỉ việc khác: 

bien ban ban giao cong viec

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Việc chuẩn bị Biên bản bàn giao công việc là cần thiết đối với doanh nghiệp hay bất cứ Công Ty nào, vì nhân sự luôn luôn luân chuyển, nếu không có biên bản bàn giao sẽ khó quản lý và nhân viên mới sẽ khó tiếp nhận được thông tin.