Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn file word chuẩn, thường được sử dụng với các công ty thu hàng, như thu mua nông sản,xuất khẩu hàng hóa.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng.

bang ke thu mua hang khong co hoa don

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn thông dụng hiện nay

Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.