Bảng kê chi tiết tiền lương nhân viên, biểu mẫu lương về các khoản cộng lương như phụ cấp, hoa hồng, và các khoản trừ trong lương như chi phí.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bảng kê chi tiết tiền lương, mẫu bảng kê chi tiết tiền lương chi tiết của một nhân viên, mẫu đơn tham khảo dành cho mọi đối tượng đang làm tại các công ty, xí nghiệp...

bang ke chi tiet tien luong nhan vien

Bảng kê chi tiết tiền lương của nhân viên trong tháng.

Nguyên tắc hạch toán lương cho nhân viên. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi tiết số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ, Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,... để lập bảng tính và thanh toán lương và BHXH cho người lao động.