Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên 2019 dành cho cán bộ công chức cam kết trước Đảng nghiêm túc thực hiện chủ trương nhà nước

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019

Đây là bản phấn đấu được các Đảng viên lập ra nhằm cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới, qua đó, các Đảng viên sẽ có thêm được động lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất. Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 sẽ có tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ và các thông tin liên quan đến người cam kết.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 mẫu 1  

 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 mẫu 2  

 

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu đảng viên

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 mẫu 3  

 

Yêu cầu đối với Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018, người cam kết sẽ phải ghi rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải…

Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.