Bạn nên biết rằng đã có CV bằng tiếng Anh gửi cho nhà tuyển dụng rồi mà phải biết rằng vẫn nên nộp kèm (thư) đơn xin việc bằng tiếng anh nữa.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Bên dưới đây tailieumau.com xin giới thiệu 10 mẫu đơn xin việc, hay còn gọi là thư xin việc bằng tiếng anh để các bạn có thể gửi cho nhà tuyển dụng

HOẶC BẠN CÓ THỂ DOWNLOAD THEO LINK SAU

10 mau don xin viec bang tieng anh

Có 4 mục đích hướng tới mà một bức thư xin việc tiếng anh bạn cần biết

  • Giới thiệu bản thân bạn một cách ngắn gọn đến với nhà tuyển dụng

  • Hãy cho nhà tuyển dụng biết vì sao bạn là ứng viên hoàn hảo nhất cho vị trí này.

  • Phát triển thêm những ý nội dung đã có trong CV đính kèm

  • Bổ sung những ưu điểm, chi tiết mà bạn chưa nêu ra trong CV nếu có.

Một số chú ý nhỏ khi soạn thư xin việc bằng tiếng anh

  • Khoảng cách lề thông dụng 1-1.5 inches để đảm bảo nội dung nằm gọn trong 1 trang A4.

  • Chọn font chữ phổ biến như time new roman, Arial, đồng nhất suốt thư xin việc và cần bằng hoặc lớn hơn font size 12.

  • Căn lề một cách đồng nhất cho toàn bộ thư xin việc, thông dụng nhất là căn lề trái.