Phiếu đánh giá mẫu 01 dành cho cán bộ, nhân viên giáo viên tự đánh giá kết quả công tác. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức mới nhất 2021,

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2019

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

 

 

Các giáo viên, viên chức phải có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước. tự đánh giá kết quả làm việc công tác

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

 

Hướng dẫn làm phiếu tự đánh giá và phân loại viên chức, giáo viên

Viên chức đánh giá chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật? không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.