Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về việc xử lý khiếu nại một việc nào đó.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo có ghi rõ thời gian lập thành biên bản, các bên tham gia xử lý khiếu nại, tố cáo, người tham gia tố cáo, khiếu nại, nội dung của buổi làm việc, tóm tắt nội dung khiếu nại, tố cáo và vụ việc cần xác minh, phần trình bày của các bên, thời gian kết thúc buổi làm việc, xác nhận của các bên tham gia,...

Mẫu Biên Bản Họp Tố Cáo, Khiếu Nại

Mẫu biên bản họp xử lý khiếu nại / Tố cáo

Trong quá trình xử lý các khiếu nại, tố cáo, biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo là một giấy tờ quan trọng cần phải thực hiện nhằm ghi lại các nội dung xử lý khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức. Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo phải ghi rõ vụ việc khiếu nại, tố cáo được đưa ra xử lý.

Bên cạnh biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo, giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo cũng là một biểu mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm xác nhận việc đã nhận đơn khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức nào đó. Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo cũng giúp người khiếu nại, tố cáo có được căn cứ để chứng minh việc cơ quan thẩm quyền đã nhận đơn khiếu nại, tố cáo và có trách nhiệm giải quyết vụ việc.

Ngoài ra nếu các bạn làm việc cho các cơ quan nhà nước thì có thể tham khảo thêm biên bản họp hội đồng nhân dân tỉnh (huyện, xã) để sử dụng trong việc ghi chép lại toàn bộ nội dung các cuộc họp diễn ra tại đơn vị mình. Để tiết kiệm thời gian soạn thảo các bạn có thể tải ngay mẫu biên bản họp hội đồng nhân dân tỉnh ( huyện, xã) về sử dụng ngay nhằm đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết.