img

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

1. Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch chuẩn

sơ yếu lý lịch

sơ yếu lý lịch

 

sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch

 

Một số mục cần lưu ý:

  • Phần Họ và tên: Đây là phần bạn cần lưu ý VIẾT IN HOA toàn bộ họ tên và đúng như trong sổ hộ khẩu và chứng minh thư.
  • Phần giới tính: Ghi trùng giới tính như trong giấy khai sinh. Nếu là “Nam” ghi là nam, nếu là “nữ” ghi nữ.
  • Phần số điện thoại: hãy điền một số điện thoại bạn đang sử dụng và dễ dàng liên lạc với bạn nhất
  • Phần khi cần báo tin cho ai, ở đâu: bạn cần ghi rõ thông tin địa chỉ, số điện thoại, mối quan hệ của mình với người liên lạc.
  • Phần nguyên quán: Nguyên quán là nơi sống của ông, bà nội, bố của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt bạn có thể ghi theo quê quán của mẹ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ. Cách nhanh nhất là ghi theo nguyên quán của chứng minh thư, thẻ căn cước.
  • Phần tôn giáo: hãy điền tôn giáo bạn theo. Nếu không theo tôn giáo nào hãy viết “không”.
  • Phần trình độ văn hóa: ghi rõ thông tin “12/12 chính quy” hay “12/12 bổ túc văn hóa” hoặc có thể là “10/10”
  • Phần khen thưởng/Kỷ luật: Viết rõ ngày, tháng, năm, hình thức được khen thưởng. Nếu không có bạn có thể ghi “chưa có”.
  • Phần thành phần gia đình sau cải cách: Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất gồm: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…
  • Lương chính hiện nay: Theo ngạch chuyên viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,….(nếu có).

2. Mẹo viết sơ yếu lý lịch cho người xin việc

Với những ứng viên xin việc cần lưu ý những điều dưới đây để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

2.1 Viết những kinh nghiệm làm việc phù hợp

Bạn hay ghi ra những chức vụ, tổ chức nơi bạn học được những kiến thức và kinh nghiệm. Hãy chú ý chọn lọc những công việc, kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

2.2 Liệt kê nội dung công việc của vài công ty

Hay cố gắng liệt kê, mô tả những công việc tại một vài công ty bạn làm việc. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng phần nào hiểu được những kỹ năng bạn có. Hãy tìm một vài công việc có kỹ năng liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển nhé. Thêm thông tin liên hệ của người tham chiếu sẽ giúp bạn trở nên tinh tế và cẩn thận hơn.

2.3 Viết những sở trường liên quan đến công việc (nếu có)

Sở trường là một phần rất quan trọng để nhà tuyển dụng xem xét bạn có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển không. Hay viết những sở thích của bạn và viết ra điều đó giúp ích được gì cho công việc. Ví dụ: Sở trường: đọc sách giao tiếp giúp tôi có kiến thức về cách giao tiếp và thuyết phục.

2.4 Báo tin cho ai, ở đâu

Với phần báo tin cho ai, ở đâu bạn cần ghi thêm mối quan hệ người liên hệ với bạn. Đây dù chỉ là phần nhỏ nhưng thể hiện được bạn là người cẩn thận và tinh tế.

3. Những câu hỏi thường gặp

3.1 Thời hạn của sơ yếu lý lịch là bao lâu?

Hiện tại pháp luật chưa có văn bản nào quy đinh thời gian sử dụng của các bản sao y này. Vì vậy có thể hiểu thời gian sử dụng của sơ yếu lý lịch là vô hạn.

3.2 Có cần công chứng sơ yếu lý lịch tại địa phương?

Sơ yếu lý lịch có giá trị sử dụng khi và chỉ khi có được xác nhận của chính quyền địa phương.

3.3 Nguyên quán sơ yếu lý lịch là gì?

Nguyên quán được hiểu theo cách thông thường là chỗ ở của ông, bà nội, bố của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể ghi nơi ở của mẹ. Hoặc có thể ghi nơi ở của người nuôi dưỡng từ nhỏ (không xác định được bố mẹ).

3.4 Trình độ văn hóa là gì?

Trong phạm vi của lý lịch, trình độ văn hóa được hiểu là trình độ giáo dục phổ thông, dùng để chỉ cấp độ học tập theo các cấp độ học phổ thông.

Cách viết trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch: lớp 10/10 (với hệ 10 năm), 12/12 (với hệ 12 năm)

3.5 Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và học vấn khác nhau thế nào?

Trình độ học vấn: Học vấn là khái niệm chỉ mức độ của việc học mà một người đã đạt tới, bao gồm nhiều cấp bậc như: tiểu học, trung học, đại học, …Ở mỗi cấp bậc như thế, ta có thể gọi là trình độ. Do đó, có thể hiểu rằng trình độ học vấn là trình độ hiểu biết do học hỏi.

Trình độ học vấn sẽ bao gồm 2 yếu tố đó là trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Trình độ văn hóa trong sơ yếu lý lịch có thể hiểu như câu 3.4

Chuyên môn nói lên năng lực của một người chuyên về lĩnh vực nào đó. Có thể chia trình độ chuyên môn thành nhiều cấp bậc: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp…

3.6 Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất sơ yếu lý lịch là gì?

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất gồm: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…

3.7 Lương chính hiện nay sơ yếu lý lịch là gì?

Theo ngạch chuyên viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,….(nếu có).