Download mẫu hợp đồng sửa chữa nhà chuẩn file word (.doc), hợp đồng sửa nhà dành cho các nhà thầu chuẩn bị làm hợp đồng sửa chữa nhà.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà với pháp lý đầy đủ được nghiên cứu trong các trường hợp nhận thầu thi công sửa chữa nhà ở và những việc sẽ phát sinh trong quá trình thi công, hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên nhận thầu và bên giao thầu, tailieumau.com mời các bạn tham khảo

Hợp đồng sửa chữa nhà

Hợp đồng sửa chữa nhà trang 1

mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà trang 2

mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà trang 3

mẫu hợp đồng sửa chữa nhà trang 4

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà trang 4

Điều khoản chung trong hợp đồng sửa chữa nhà

Hai Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng đã ký; Bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết, nếu không tự  giải quyết được sẽ đưa sự việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện. 

Hợp đồng sửa chữa nhà có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bộ, mỗi bộ có 04 trang và mỗi bên giữ 01 (một) bộ, có giá trị như nhau.

Một số mẫu hợp đồng xây dựng khác

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng về xây dựng thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình làm hợp đồng với chủ đầu tư công trình. tailieumau.com gửi đến quý độc giả tham khảo thêm và sử dụng.

Hợp đồng là quan trọng trong xây dựng vì liên quan đến số tiền lớn, và đòi hỏi người soạn hợp đồng luôn có các điều khoản hợp lý để tránh sự tranh chấp cũng như những rắc rối thường mắc phải, các mẫu hợp đồng trên chúng tôi đã chọn lọc thông qua ý kiến của các luật sư nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.