img

Giấy uỷ quyền Công Ty cho cá nhân để thay mặt, đại diện cho Công Ty thực hiện công việc được diễn tả trong phạm vi được uỷ quyền.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Giấy uỷ quyền Công Ty là gì?

Là loại giấy tờ được các Công Ty sử dụng trong các trường hợp người đại diện pháp luật của Công Ty (Giám Đốc) không thu xếp được thời gian, công việc để trực tiếp làm việc với đối tác, cơ quan. Giấy uỷ quyền sẽ có một cá nhân nào đó đại diện thay Công Ty để thực hiện các công việc trong phạm vi uỷ quyền.

giấy uỷ quyền công ty

Mẫu giấy uỷ quyền công ty cho 1 cá nhân để đại diện làm việc với cơ quan thuế   

Các trường hợp công việc thường được sử dụng trong giấy uỷ quyền công ty:

  • Kê khai thuế, đóng thuế cho Công Ty
  • Làm việc với Ngân Hàng, tổ chức tin dụng.
  • Luật sư làm việc với cơ quan nhà nước về các các thủ tục thành lập, giải thể, đổi người đại diện, đổi địa điểm kinh doanh...
  • Đại diện công ty thu hồi công nợ.
  • Đại diện công ty ký hợp đồng với các đối tác làm ăn.
  • Luật sư đại diện công ty để thực hiện tố tụng trong phạm vi luật công nhận.
  • Thanh tra, kiểm tra sai phạm của đối tác, chi nhánh..v..v.

Một số mẫu giấy uỷ quyền tham khảo

Trên đây tổng hợp các loại mẫu giấy uỷ quyền thông dụng thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra quý vị có thể xem làm tham khảo và làm một mẫu giấy uỷ quyền khác trong trường hợp gần giống với các trường hợp sử dụng giấy uỷ quyền trên.