Đơn xin nghỉ phép ốm, nghỉ bệnh bằng tiếng anh. Subject: Sick leave application, Mẫu Đơn xin nghỉ phép ốm, nghỉ bệnh bằng tiếng anh cho người di học và đi làm.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

Đau ốm bất thường là vô cùng phổ biến hiện nay. Nếu bạn cảm thấy không đủ sức khoẻ để đi làm ở công ty nước ngoài hay công ty đa quốc gia thì bạn phải biết viết thư xin nghỉ ốm bằng tiếng Anh đúng cách. Hoặc bạn còn đang phân vân không biết làm thế nào viết một bức thư nghỉ phép làm sao thì có thể tham khảo mẫu dưới đây.

viết thư xin nghỉ ốm bằng tiếng Anh

Mẫu thư xin nghỉ phép bằng tiếng anh.  

 

Một vài lý do bằng tiếng anh bạn có thể nêu ra trong đơn xin nghỉ phép:

   - I have a fever and I will not be able to come in today (Tôi bị ốm nên hôm nay tôi không đi làm được).

   - I have to use a sick day today. I’m feeling terrible right now (Hôm nay tôi phải xin nghỉ ốm rồi. Tôi đang cảm thấy thật tồi tệ).

   - I wanted to let you know that I am too sick to come in today (Tôi muốn báo cho bạn rằng hôm nay tôi ốm quá, không đi làm được).

   - I’m pretty sick so I will not be able to make it in today (Tôi đang ốm khá nặng nên sẽ không tới làm được hôm nay. Tối qua tôi thấy không khỏe và nghĩ rằng tôi sẽ thấy khá hơn sau khi ngủ một giấc, nhưng tình hình lại càng tệ hơn).

   - My dad went into the emergency room this morning, I don’t think I can make it in today. I’ll send you an update later (Bố tôi đã phải nhập viện cấp cứu sáng nay, tôi không nghĩ là tôi có thể tới làm hôm nay được đâu. Tôi sẽ cập nhật tình hình cho anh sau).

   - My son suddenly got really sick. I doubt I can make it in today (Đột nhiên con tôi bị ốm rất nặng. Tôi không nghĩ là hôm nay tôi có thể tới làm được).

Trường hợp xin nghỉ phép trực tiếp

   - Excuse me. May I ask for tomorrow off? (Xin lỗi, tôi có thể nghỉ vào ngày mai được không?)

   - I’m sorry Sir/ Madam, but I think that I may not able to work tomorrow since I’m not feeling well right now/ I’m sick/ I have a little problem. (Tôi xin lỗi ông/bà nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể đi làm vào ngày mai vì tôi không được khỏe/ tôi có chút vấn đề).

   - Wouldn’t it be possible for me to take a day off this Friday? (Tôi có thể nghỉ vào thứ 6 này không?)

Tình huống giao tiếp khi xin nghỉ phép trực tiếp với người quản lý

   - May I come in? (Tôi vào được không ạ?)

   - Come in, please (Xin mời vào)

   - Excuse me. May I ask for tomorrow off? (Xin lỗi. Tôi có thể nghỉ vào ngày mai được không?)

   - Could you give me your reasons? (Có thể nói cho tôi lý do được không?)

   - Yes. I am not feeling well right now. So, I need off 1 days to go to doctor (Vâng. Bây giờ tôi cảm thấy không được khỏe lắm)

   - OK. Take care of your health (Được rồi. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình đi)

   - Thank you so much! (Xin cảm ơn rất nhiều!)

 

XEM THÊM:

Nội dung chính trong mẫu thư xin nghỉ phép do ốm đau

Dear Mr./Mrs. {Recipient’s Name},

I am writing to notify you that I need sick leave from work because of a severe viral infection. I caught the infection yesterday evening and since then have been feeling very weak.

As per the doctor, I need to take medication for five days, along with proper rest for at least a week. The letter from the doctor is attached, confirming the need of time to recover from the illness.

Kindly allow me a week-long leave, until the {date}. Should I require an extended period off, I will let you know as early as possible.

Please feel free to contact me at your convenience, should you have any questions or require clarification concerning the ongoing project. Thank you for your quick attention to this matter.

Sincerely,