Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản

1. Người bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tạm hoãn, nghỉ việc 15-30 ngày được hỗ trợ một lần 1,855 triệu đồng/người, trên 1 tháng hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người. Lao động đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 6 tuổi được nhận thêm 1 triệu đồng.

Doanh nghiệp (DN) lập danh sách (có xác nhận của cơ quan nhà nước về việc dừng hoạt động vì dịch) gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) để cơ quan này xác nhận trong 3 ngày. DN gửi hồ sơ đã được BHXH xác nhận đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. 

Trong 5 ngày UBND cấp huyện phải thẩm định, trình UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày UBND tỉnh phải phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả hỗ trợ.

2. Lao động ngừng việc để cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ một lần, số tiền 1 triệu đồng. 

DN lập danh sách (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly, phong tỏa) gửi BHXH xác nhận trong vòng 3 ngày. Sau đó danh sách được chuyển UBND cấp huyện và trong 5 ngày huyện phải thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt chậm nhất trong 2 ngày.

3. Lao động phải nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp: được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng. Lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi cần có giấy xác nhận mang thai, giấy khai sinh, chứng nhận nuôi con nuôi để được nhận thêm 1 triệu đồng. 

Người lao động làm đơn đề nghị theo mẫu, kèm bản sao công chứng (hoặc mang theo bản chính để đối chiếu) hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm, quyết định thôi việc nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nghỉ việc. 

Trung tâm tổng hợp danh sách nộp lên sở LĐ-TB&XH, sở có 2 ngày để thẩm định và trình UBND cấp tỉnh. UBND tỉnh phê duyệt danh sách trong 2 ngày.

4. Các F0, F1, trẻ em dưới 16 tuổi: được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly. Trẻ em dưới 16 tuổi điều trị hoặc cách ly được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/em. 

Cha, mẹ của trẻ em và người thuộc F0, F1 gửi hồ sơ (bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước, giấy khai sinh, riêng F0 cần thêm giấy ra viện) tới cơ sở y tế, khu cách ly hoặc UBND cấp xã để lập danh sách chậm nhất trước ngày 31-3-2022. 

Danh sách sau đó được gửi UBND cấp huyện tổng hợp (trong 2 ngày), rồi gửi UBND cấp tỉnh phê duyệt trong 2 ngày.

5. Viên chức hoạt động nghệ thuật trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị trong lực lượng vũ trang), hướng dẫn viên du lịch có thẻ còn hạn sử dụng: hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng. Đơn vị nghệ thuật, cơ sở kinh doanh du lịch lập danh sách gửi sở VH-TT&DL (hướng dẫn viên có thể tự nộp hồ sơ). 

Trong 3 ngày sở VH-TT&DL phải thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh. UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí trong vòng 2 ngày.

6. Hộ kinh doanh có đăng ký thuế phải dừng hoạt động 15 ngày trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh làm giấy đề nghị hỗ trợ, gửi UBND cấp xã xác nhận trước ngày 31-3-2022. UBND xã niêm yết danh sách công khai trong 3 ngày, sau đó gửi danh sách để chi cục thuế thẩm định trong 2 ngày. 

Sau đó hồ sơ được gửi UBND huyện tổng hợp trong 3 ngày để trình UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ trong 2 ngày (tổng cộng 10 ngày).

7. DN vay vốn lãi suất 0% từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Mức vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng của người lao động, thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.